O autorce

Karolina Kusek (ur. 1940, Tarnopol) – wrocławska poetka, dziennikarka, autorka fraszek, aforyzmów, złotych myśli i tekstów piosenek. 
  • Jest absolwentką Szkoły Muzycznej (klasa skrzypiec) we Wrocławiu, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracowała w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a następnie jako dziennikarka w ,,Słowie Polskim” i ,,Słowie Powszechnym”. Debiutowała w 1970 roku wierszem "A sio rakieto!" w czasopiśmie ,,Miś”. W 1982 r. wydała zbiór poezji dla dzieci pt. ,,Słonecznikowe nutki”
  • Jest absolwentką Szkoły Muzycznej (klasa skrzypiec) we Wrocławiu, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracowała w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a następnie jako dziennikarka w ,,Słowie Polskim” i ,,Słowie Powszechnym”. Debiutowała
  • Jest autorką 28 zbiorów poezji, głównie dla dzieci i o dzieciach, takich jak: ,,Na Ziemi i wyżej”, ,,Spacerkiem przez pole”, ,,Barwy Lata”, ,,Twoje słowa”, ,,Z babcią za rękę” ,,Moje Krajobrazy”, ,,Malowane Słońcem”, ,,Obrazki z naszego dzieciństwa”, ,,W stronę słońca”, ,,Atramentowym szlakiem”, ,,Za głosem serca”, ,,Pomiędzy świtem a zmierzchem”, ,,Objęłam spojrzeniem świat dziecka”, ,,Dzieci Marsa” i in. Jest także autorką poetyckiej wersji ,,Dziadka do orzechów” wg Hoffmanna, na premierowe przedstawienie baletu w Operze Wrocławskiej (1998), a także dramatu scenicznego ,,Tajemniczy cień” (2003). 
  • Karolina Kusek jest wielką orędowniczką praw i ochrony dziecka, bo jak mówi, DZIECKO jest największym dobrem i nadzieją świata, któremu należy się szacunek, godne dzieciństwo, miłość i rozwój. W swojej twórczości autorka skupia się na świecie dziecka – jego życiu, doznaniach, emocjach. W wielu wierszach przywołuje czasy wojny, a w nich niewyobrażalny dramat dzieci. Pokazuje też dorosłym świat widziany oczyma dziecka, który często różni się od tego jak oni go widzą. Autorka w literackiej formie apeluje o zwrócenie uwagi na problemy dzieci we współczesnym świecie, a także kieruje słowa do dziecka, starając się ukierunkować jego wrażliwość na piękno, trwałość i kruchość świata, harmonię w przyrodzie, mądrość odwiecznych praw natury, którego człowiek jest nierozerwalną cząstką. Mimo, iż Karolina Kusek kojarzona jest głównie z twórczością dla dzieci i młodzieży, stworzyła też dzieła poetyckie o charakterze uniwersalnym, w których porusza tematy społeczne, duchowe, cywilizacyjne, w tym ich skutki dla ludzkości. W wielu wierszach, autorka daje też wyraz wielkiego umiłowania do Ojczyzny, jej historii i tradycji przodków. 
  • Twórczość Karoliny Kusek uznawana jest za swoisty testament pamięci i przesłanie dla przyszłych pokoleń. Wiele utworów zostało opublikowanych w czasopismach pedagogicznych, prasie ogólnopolskiej i regionalnej, antologiach poezji dla dzieci oraz podręcznikach dla szkół i przedszkoli. Poezje Karoliny Kusek zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym na język angielski, chiński, czeski, esperanto, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski i in. 
  • Karolina Kusek została wyróżniona m.in.: Nagrodą Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej, Nagrodą Literacką im. Klemensa Janickiego, statuetką Feniks (nagroda ekspresjonistyczna im. Tadeusza Micińskiego), srebrnym medalem Labor Omnia Vincit – (Praca wszystko zwycięża) im. Hipolita Cegielskiego, a także Europan Medal of Poetry and Art – Homer (Europejski Medal Poezji i Sztuki - Homer). Jest też wielokrotną laureatką plebiscytu Wpływowa Kobieta Dolnego Śląska, a także finalistką plebiscytu Osobowość Roku 2017 i 2019. W 2018 roku Karolina Kusek otrzymała III finałowe miejsce w plebiscycie 20-stu Najbardziej Wpływowych Kobiet Dolnego Śląska. Był to plebiscyt zorganizowany wyłącznie dla przedstawicieli mediów (redaktorów naczelnych, redaktorów działów, dziennikarzy, krytyków, ekspertów i fotoreporterów). W szkołach i bibliotekach na terenie całego kraju od lat organizowane są konkursy literackie im. Karoliny Kusek, a także wystawy artystyczne i przedstawienia inspirowane twórczością poetki.        
Copyright © 2020 Karolina Kusek. Wszystkie prawa są zastrzeżone przez autora i wykorzystywanie ich bez jego zgody są prawnie zabronione.

Projekt Piotr Sabaciński